Bel ons: 0573 - 402002   

Beschrijving van de individuele stappen:

Stap 1 - Inventarisatie

De eerste stap is het inventariseren van wensen en eisen die bij de gebruikers leven en hoe deze in de huidige of toekomstige situatie in te passen zijn. Eventueel wordt er een demonstratie-woning of showroom bezocht om helder te maken wat de mogelijkheden zijn. Hestia zal een actieve rol vervullen in het aandragen van ideeën en wijzen op een verregaande integratie van basis installaties zoals, Elektrisch, Water, Gas, Verwarming, Koeling, Alarm, Internet, Media & Entertainment.

Stap 2 - Advies

Op basis van de inventarisatie zal er inzichtelijk gemaakt worden wat de huidige situatie is, de eventuele probleemstelling en de doelstellingen voor de nieuwe situatie. Mogelijkheden en uitdagingen zullen hier helder naar voren komen. Voor zover mogelijk zal een conclusie en advies besproken worden over de te implementeren oplossingen, welke doelstellingen hier mee bereikt worden, welke partijen er bij betrokken zijn en wat de onderlinge verhouding van partijen is.

Stap 3 - Plan van aanpak & Projectplan

Het plan van aanpak begint bij de beschrijving van de huidige situatie, de doelstellingen en de te realiseren functionaliteiten. Toekomstvisie en wensen, ook al worden deze in eerste instantie niet gerealiseerd, als ook eventuele tekortkomingen en risico's worden zo helder mogelijk in kaart gebracht. Met name de beoogde oplossingsrichting en te realiseren functionaliteit zal zo nauwkeurig mogelijk beschreven worden.

In de meeste gevallen zal met andere partijen worden samengewerkt zoals installateur, adviseur, architect, bouwbedrijf, nutsbedrijven, etc. Verantwoordelijkheden van elk zullen nadrukkelijk in het plan van aanpak benoemd worden.

Stap 4 - Functioneel & Technisch ontwerp

Alle beoogde functionaliteit zal door individuele componenten gerealiseerd moeten worden, waarna alle componenten tot één geïntegreerd systeem verbonden moeten worden. Dit wordt vastgelegd in het functionele ontwerp. Vanuit het functionele ontwerp worden de technische vereisten voor de diverse componenten vastgelegd en een technische productlijst samengesteld. Deze lijst kan doorgaans door meerdere fabrikanten worden ingevuld. Op basis van functionaliteit, flexibiliteit, prijs en beschikbaarheid zal Hestia een voorstel doen voor met name de functionele componenten. Schakelmateriaal en visualisatie oplossingen blijven open tot de volgende fase, met name omdat hier het uiterlijk (vorm, kleur, smaak) een belangrijke rol speelt.

Stap 5 - Product selectie

Op basis van de technische productlijst kan invulling gegeven worden aan het schakelmateriaal van keus: de uiterlijke verschijningsvorm speelt hier meestal de overhand. Het is aan Hestia om te beoordelen of de gekozen materialen ook daadwerkelijk aan de technische vereisten voldoen, denk hierbij aan één of meer-kleuren LEDs of aan en uit schakelbare verlichting in het schakelmateriaal. Meestal leid dit niet tot teleurstellingen: vrijwel alle merken hebben vandaag de dag een uitgebreid scala aan instellingen.

Stap 6 - Installatie & Project begeleiding

Hestia is geen installateur en werkt samen met partners in de installatiebranche. In tegenstelling tot enkele jaren geleden is het niveau van de meeste installatiebedrijven ruim voldoende om met meer of minder begeleiding tot het gewenste resultaat te komen. Toch behoud Hestia zich het recht voor de installatiewerkzaamheden niet door elke installateur uit te laten voeren om zodoende de kwaliteit te kunnen waarborgen. Zo wordt bij grotere en complexere installaties de verdeelkast veelal geprefabriceerd en op werking getest voordat deze in de installatie wordt opgenomen.

Stap 7 – Programmeren & Configureren

Een KNX installatie ontleent een groot gedeelte van zijn kracht en flexibiliteit aan het feit dat de individuele componenten geprogrammeerd kunnen worden, dus over tijd aan veranderende omstandigheden en wensen kunnen worden aangepast. Dit programmeren gebeurt met de Engineering Tool Software (ETS). Dit bied het voordeel dat de meeste componenten al geladen kunnen worden met hun programma nog voordat deze worden gemonteerd, waardoor weer tijd 'op de bouw' bespaart wordt. Na het voltooien van de installatiewerkzaamheden kan het programmeren verfijnd en afgerond worden. Bovendien kunnen ten alle tijden veranderingen doorgevoerd worden: de opdrachtgever ontvangt de software configuratie van de installatie (ETS-bestanden) waardoor in latere stadia ook voor een andere integrator gekozen kan worden.

Stap 8 – Inbedrijfstelling

Zodra alle installatiewerkzaamheden voltooid en alle componenten geprogrammeerd zijn wordt de gehele installatie getest. Alle schakelaars, dimmers en sensoren worden op de overeengekomen functionaliteit gecontroleerd zodat de installatie wordt opgeleverd zoals afgesproken. Daarna wordt dit met de toekomstige bewoners nog eens nagelopen: de installatie is gereed en wordt overgedragen. Rest nog het maken van de technische- en gebruikers-documentatie gereed te maken en de digitale bestanden te overhandigen. Standaard gaat Hestia na een paar maanden nog eens om tafel om te kijken of alles naar tevredenheid werkt, of dat er nog kleine wijzigingen aangebracht moeten worden.

Stap 9 - Service & Onderhoud

Het voordeel van een flexibele installatie is dat er vrij gemakkelijk wijzigingen aangebracht kunnen worden: vaak zelfs op afstand omdat het vaak softwarematige aanpassingen betreft. Soms zijn ook grotere aanpassingen nodig waar installatiewerkzaamheden aan te pas komen. In beide gevallen is het van belang dat er alleen aan uw installatie gewerkt wordt door mensen die bekend zijn met KNX installaties en deze kunnen programmeren. Het is goed te weten dat u alle documentatie, inclusief ETS programmeer bestanden in huis heeft en bovendien kunt vertrouwen op de service, kwaliteit en reputatie van Hestia!

Hestia Domotica B.V.

Hestia Opleidingen B.V.

Hestia Groep