Bel ons: 0573 - 402002   

KNX Association: uw garantie voor een wereldwijde standaard!

De drijvende kracht achter KNX is KNX Association, een groep van toonaangevende bedrijven actief op vele vlakken van huis- en gebouwenautomatisering. Op dit moment telt KNX Association meer dan 300 leden, die meer dan 80% van de in Europa verkochte apparatuur voor dit toepassingsgebied vertegenwoordigen. Deze bedrijven promoten als gemeenschappelijk doel, de ontwikkeling van gebouwenautomatiseringssystemen in het algemeen en KNX als de wereldwijd enige open STANDAARD voor alle toepassingen voor de huis- en gebouwenautomatisering in het bijzonder. Wereldwijd heeft KNX Association met meer dan 30.000 installateurs in 100 landen, met meer dan 60 technische universiteiten en met meer dan 150 opleidingscentra samenwerkingsakkoorden (partnerships) afgesloten.

Meer comfort, meer veiligheid, meer energie besparen: de vraag naar gebouw beheersystemen neemt voortdurend toe.
Of het nu over een eengezinswoning of een kantorencomplex gaat, de vraag naar comfort en flexibiliteit voor het beheer van luchtbehandeling, verlichting en toegangscontrole neemt toe. Gelijktijdig wordt het efficiënter gebruik van energie steeds belangrijker. Meer comfort en veiligheid gekoppeld aan een lager energieverbruik kan enkel met intelligente besturings- en controlesystemen. Nadeel is echter dat hierdoor meer bekabeling ontstaat van de sensoren en actoren naar de besturings- en controlecentrales. Deze massale bekabeling vertaalt zich in hogere ontwerp- en installatiekosten, een verhoogd risico op brand, kortom in stijgende kosten.

Het Antwoord: KNX – wereldwijd de enige open STANDAARD voor huis- en gebouwenautomatisering
Om de gegevensoverdracht van en naar alle componenten te waarborgen, is er een systeem nodig dat het probleem van geïsoleerde subsystemen oplost door er voor te zorgen dat al deze componenten met elkaar kunnen communiceren, ze als het ware dezelfde 'taal' te laten spreken. Er is goed nieuws want dit systeem bestaat: KNX. De KNX standaard is gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring, onder andere dankzij de voorgangersystemen van KNX: EIB, EHS and BatiBUS. Door alle busdeelnemers via de KNX media (twisted pair, radio frequency, power line of IP/Ethernet) met elkaar te verbinden, kan er informatie uitgewisseld worden. Busdeelnemers worden in twee categorieën ingedeeld: sensoren en actoren. Er bestaan busdeelnemers voor alle mogelijke toepassingsgebieden, een paar voorbeelden: verlichting, zonwering, verwarming, ventilatie, airconditioning, beveiliging, persoonlijke alarmering, watercontrole, energiebeheer en energiemeters, telecommunicatie en consumentenelektronica. Voor een goed begrip: al deze functies worden d.m.v. het uniforme KNX systeem, zonder bijkomende hulpapparatuur, bewerkstelligt.

Wereld betekent
Wereldwijde referenties: KNX is alom tegenwoordig in de wereld van huis- en gebouwenautomatisering. Verschillende miljoenen goed functionerende installaties kunnen niet alleen in Europa maar ook in het Verre Oosten, Noord- en Zuid Amerika aangetroffen worden - van een bewijs voor het succes van de KNX-aanpak gesproken. Meer dan 100 KNX leden wereldwijd bieden bijna 7000 KNX gecertificeerde producten, voor verschillende toepassingsgebieden, aan.

Open Standaard betekent
KNX is als Internationale Standaard (ISO/IEC 14543-3) , als Europese Standaard (CENELEC EN 50090 and CEN EN 13321-1) en als Chinese Standeard (GB/Z 20965) erkent. Met KNX is de toekomst dus verzekerd. KNX producten van verschillende fabrikanten kunnen perfect met elkaar gecombineerd worden – dit probleemloos samenwerken en de naadloze integreerbaarheid worden d.m.v. het KNX handelsmerk gegaradeerd. Dit is waarom KNX wereldwijd de enige open STANDAARD voor alle toepassingen van huis- en gebouwenautomatisering is.

Huis- en Gebouwenautomatisering betekent
Een grote plus voor elk type gebouw: van het kantorencomplex tot het gemiddelde huishouden. Maakt niet uit welke soort gebouw, KNX opent compleet nieuwe mogelijkheden voor het beheren van gebouwen en dit tegen een aanvaardbaar kostenplaatje. KNX biedt oplossingen waar conventionele installatietechnologieën alleen maar met aanzienlijke inspanningen inzetbaar zijn. Met één enkel touch panel kunnen alle toepassingen in een huis of gebouw bestuurd worden. Van de verwarming, ventilatie en toegangscontrole tot de huishoudtoestellen – KNX maakt compleet nieuwe manieren van comfortverhoging, beveiliging, en energiebesparing in huizen en gebouwen, mogelijk.

KNX: één enkele aanpak met verschillende voordelen
Ongeacht waar, KNX brengt merkbare voordelen voor architecten, ontwerpers en aannemers en bovenal voor de eigenaars en/of gebruikers van deze gebouwen.

Lage exploitatiekosten resulterend in aanzienlijke energiebesparingen
Verlichting en verwarming zijn enkel aangeschakeld wanneer echt nodig, bv. op basis van tijdsprofielen en/of fysieke aanwezigheid, om alzo energie en dus geld te besparen. Verder kan de verlichting ook automatisch op basis van de aanwezige daglichtintensiteit gestuurd worden, om alzo het energieverbruik voor verlichting werkelijk tot het strikte minimum te herleiden (enkel daar waar nodig zal de verlichting aangeschakeld worden).

Tijdsbesparing
Het met elkaar verbinden van alle communicatieappartuur via één bus bespaart zowel ontwerp- als installatietijd. Met de unieke, fabrikant- en toepassingsonafhankelijke Engineering Tool Software (ETS), kunnen m.b.v. KNX gecertificeerde producten, installaties ontworpen, geoptimaliseerd en geconfigureerd worden. Daar het tool fabrikantonafhankelijk is, kunnen systeemintegrators zonder enig probleem producten van verschillende fabrikanten én voor verschillende communicatiemedia (twisted pair, radio frequency, power line of IP/Ethernet) in één installatie combineren.

Flexibiliteit en fit voor de toekomst
Een KNX installatie kan op zeer eenvoudige wijze voor nieuwe toepassingen aangepast worden, ook het uitbreiden stelt geen enkel probleem. Nieuwe apparatuur (busdeelnemers) kan zeer gemakkelijk aan een bestaande installatie gekoppeld worden.

Bron: http://www.knx.org/nl/wat-is-knx/wat-is-knx/

Hestia Domotica B.V.

Hestia Opleidingen B.V.

Hestia Groep